Moralność pani Dulskiej

Login to See Prices

Moralność pani Dulskiej

Category: Tags: ,

recording of Moralność pani Dulskiej, by Gabriela Zapolska. Read by Violet Czaykowska.

This recording is in Polish.

Moralność pani Dulskiej – dramat naturalistyczny z 1906 r., jedno z najważniejszych dzieł Gabrieli Zapolskiej. Pełna nazwa utworu to: Moralność pani Dulskiej – tragifarsa kołtuńska. Moralność pani Dulskiej powstała w ciągu kilkunastu dni na przełomie października i listopada 1906 roku. Premiera odbyła się w grudniu, w Teatrze Miejskim w Krakowie. (Wikipedia)

For further information, including links to online text, reader information, RSS feeds, CD cover or other formats (if available), please go to the LibriVox for this recording.

For more free audio books or to become a volunteer reader, visit .

Cancel membership